NIKEN Vietnam

Đang truy cập: Trang chủ > ?i?n gia d?ng > L n??ng > L n??ng th?y tinh BIGSUN BO-12CGH

Các sản phẩm đã xem

L n??ng th?y tinh BIGSUN BO-12CGH
prev zoom
L n??ng th?y tinh BIGSUN BO-12CGH
  • Mã sản phẩm: 0040015
  • Nhãn hiệu: Bigsun
  • Số lần xem sản phẩm: 1122
  • Giá cửa hàng: : 725,000 VN?
  • Đánh giá: comment rank 5
  • Tổng cộng:
  • Số lượng:

Mô tả sản phẩm

Tính năng

-Lò n??ng th?y tinh Bigsun BO-12CGH có nhi?u ch?c n?ng n?u ?a d?ng nh? n??ng, quay, rán, hâm nóng mang ??n nh?ng món ?n ngon mi?ng, h?p v? sinh cho gia ?ình b?n. Lò n??ng Bigsun BO-12CGH dung tích 12lít có nhi?u ti?n ích ?a n?ng góp ph?n làm nh?ng b?a c?m thêm ??m ?à và là v?t d?ng không th? thi?u trong c?n b?p c?a m?i gia ?ình.
-Thi?t k? n?p an toàn c?a lò n??ng th?y tinh Bigsun BO-12CGH cùng có giá ?? và t? ng?t ?i?n khi m? n?p s? ??m b?o ch?t l??ng và mùi v? c?a món ?n c?ng nh? an toàn trong s? d?ng. Khoang lò làm b?ng kính, trong su?t, ch?u nhi?t t?t và thi?t k? d? tháo l?p, d? dàng v? sinh. ??ng th?i, khi n?u lò s? không t?a nhi?t ra bên ngoài, gây ?nh h??ng ??n các v?t d?ng khác trong b?p.
-Công ngh? n??ng ??i l?u nhi?t Halogen: Lò n??ng th?y tinh Bigsun BO-12CGH s? d?ng công ngh? n??ng b?ng ?èn Halogen, t?o lu?ng khí nóng ??i l?u ??u kh?p khoang lò, giúp th?c ph?m chín ??u t? trong ra ngoài và gi? ???c h??ng v? th?m ngon. Cho b?n món ?n v?i màu s?c vàng ??u b?t m?t nh?t. Bên c?nh ?ó m?ch ?i?u ch?nh nhi?t tích h?p trong n?i có kh? n?ng ?i?u ch?nh nhi?t t? ??ng, ti?t ki?m ?i?n t?i ?u.
-Ch?t li?u kính cao c?p giúp lò n??ng th?y tinh Bigsun BO-12CGH có kh? n?ng ch?u l?c ch?u nhi?t t?t và không làm nhi?t thoát ra bên ngoài, gi? gìn ch?t dinh d??ng c?a món ?n, giúp th?c ?n nhanh chín.
 

Ch?c n?ng
[Xu?t x?] Trung Qu?c
[Cng su?t] 1200W
[Th?i gian b?o hnh] 12 thng
[Dung tch] 12L

Từ khóa

Người dùng đánh giá(Tổng cộng có 0 người dùng đánh giá)

  • Chưa có nhận xét
Tổng cộng có 0 thông tin, Chia thành 1 trang | Trang đầu | Trang trước | Trang kế tiếp | Trang cuối
Tên: Khách hàng
E-mail:
Đánh giá:
Nội dung:
Mã xác nhận: captcha
Gi?i thi?u Cng ty | Lin h? | T? v?n | Thng tin giao hng | Gi?i thi?u s?n ph?m | Ch??ng trnh bn s? | Ph??ng th?c giao hng